Strömprobar

Strömprobar för ledningsbunden emission

RF-strömprobar fungerar som en elektromagnetisk strömtransformator.

När proben kopplas om ledare/kabelknippet fungerar den som en sekundärlindning medan ledaren är en primärlindning.

Probens utsignal mäter man med en kalibrerad spektrumanalysator eller mätmottagare.

Probarna är individuellt kalibrerade och presenteras som överföringsimpedans i relation till frekvensen.

Överföringsimpedans ZT definieras som kvoten mellan spänning från proben och strömmen genom ledaren.

 

Att välja strömprob

Flera faktorer påverkar valet av såsom bandbredd, överföringsimpedans/känslighet, max strömstyrka, CW och puls samt kabeldiameter.

Mer information