Absorbenter

Absorbenter DMAS (Dutch Microwave Absorber Solutions)

EMC Hybrid Polystyren Absorbent EHPA-612-T45. En Europeiskt tillverkad absorbent av polystyren med frekvensområde 30 MHz – 40 GHz, även anpassad för monteras med ferritplattor för de lägre frekvens områdena. Konerna monteras asymmetriskt för att bättre efterlikna verkligheten. DMAS är självklar både REACH och ROHS godkänd.

Datablad