Kalibrering

Mäter du rätt?

CE-BIT ELEKTRONIK AB har ett nära samarbete med Kiwa Dare Services BV, Nederländerna, för ackrediterad kalibrering av antenner, fältprobar, generatorer, spektrumanalysatorer, mottagare etc från DC–40 GHz. Kalibrerar även andra fabrikat än DARE!!/Raditeq med specialisering på EMC.

Vi utför även service och kalibrering för övrig utrustning som vi säljer. T ex Almemo mätinstrument och givare från Ahlborn, Finero och EA Electronic utrustning för högspänningstest m fl märken. Från Ahlborn kan vi också erbjuda DAkkS-ackrediterad kalibrering (enligt det tyska ackrediteringssystemet) och fabrikskalibrering av t ex temperatur och fukt.

Alltid spårbart mot internationella normaler och standarder.

Kontakta oss gärna för mer information angående priser och ledtider för just Ditt specifika instrument.

Vad är kalibrering?

Definitionen av kalibrering är enligt svensk standard:
”följd av åtgärder, som under specificerade betingelser fastställer sambandet mellan ett mätinstruments, en mätuppställnings eller ett materialiserat måtts visning och motsvarande kända värden på en mätstorhet”.

Varför kalibrera?

För alla mätningar är det avgörande att känna till hur väl mätresultaten avspeglar verkligheten. Genom att instrumentet kalibreras blir mätningarna spårbara och eftersom kalibreringen av vår referensutrustning är spårbar till nationella eller internationella normaler blir er kalibrering också det. Härigenom får vi reda på hur sanna era mätresultat faktiskt är och man kan säga att vi kalibrerar mätinstrument för att få reda på om vi kan lita på mätresultaten.