Kalibrering

 
Mäter du rätt?

CE-BIT ELEKTRONIK AB utför kalibrering och underhåll på de flesta på marknaden förekommande instrument ex oscilloskop, multimetrar,funktionsgeneratorer, isolationstestare, kraftaggregat, strömtänger etc.

Alltid spårbart mot internationella normaler.

CE-BIT kalibrerar även fukt- och temperaturgivare mellan 0 till 100 grader Celsius och 11,3%, 75,3% och 97,3% relativ fuktighet.

 

 

CE-BIT har även ett nära samarbete med DARE Calibration för certifierad kalibrering av antenner, fältprobar, generatorer, spektrumanalysatorer, mottagare  etc från DC – 40GHz.

Kontakta gärna vår serviceavdelning för mer information angående priser och ledtider för just Ditt specifika instrument.
 

Vad är kalibrering?

Definitionen av kalibrering är enligt svensk standard:
”följd av åtgärder, som under specificerade betingelser fastställer sambandet mellan ett mätinstruments, en mätuppställnings eller ett materialiserat måtts visning och motsvarande kända värden på en mätstorhet”.
 

Varför kalibrera?

För alla mätningar är det avgörande att känna till hur väl mätresultaten avspeglar verkligheten. Genom att instrumentet kalibreras blir mätningarna spårbara och eftersom kalibreringen av vår referensutrustning är spårbar till nationella eller internationella normaler blir er kalibrering också det. Härigenom får vi reda på hur sanna era mätresultat faktiskt är och man kan säga att vi kalibrerar mätinstrument för att få reda på om vi kan lita på mätresultaten.