EMC

Antenner
Antenner för emissions- och immunitetsmätningar.
Utrustning för emissionsmätningar
Utrustning för mätning av ledningsbunden och strålad emission.
Utrustning för immunitetstester
Utrustning för test av immunitet mot ledningsbunden och strålade elektromagnetiska störningar.
EMC-programvara
Programvara för EMC-mätningar,
Skärmrum
Skärmade rum och mäthallar för EMC-mätning.
Övrigt EMC
Övrig utrustning för EMC-test. Fiberlänkar, filter, nätekvivalenter, kopplingsnätverk.