Produkter

Miljö
Mätinstrument för temperatur, fukt, vibrationer, ljud, mm.
EMC
Kompletta mäthallar, instrumentering och programvara för automatiska mätningar.
Eltest
Testinstrument för högspänning, isolation, jordkontinuitet och läckström.
Ferriter & Filter
Komponenter för avstörning mm.
Övrigt Test & Mät
Övrig test- och mätutrustning. Oscilloskop, kraftaggregat, stroboskop, vridtransformatorer mm.
Utförsäljning
Utförsäljning av demo-instrument och andra produkter.