Utrustning för emissionsmätningar

Mätmottagare
Mätmottagare för förtester (pre-compliance) och certifierande mätningar (compliance testing).
Fältstyrkemätare
Fältprobar för mätning av E-fält.
Strömprobar
Strömprobar för mätning av ledningsbunden emission.