Utrustning för emissionsmätningar

Fältstyrkemätare
Fältprobar för mätning av E-fält.