Flyttning, kompletteringar mm

Flyttning, komplettering och/eller ombyggnad av EMC-hallar och skärmade rum

Vi utför ovan tjänster för EMC-anläggningar. Vid all montering användes nya packningar för att säkerställa dämpningen och efterföjande läcksökning utföres. Vi flyttar eller bygger om anläggningar  Komplettering kan utföras med hybridabsorbenter (ferritplattor och anpassade absorbenter) eller mikrovågsabsorbenter för uppgradering till en EMC hall för “pre-compliance”-,  “compliance”-mätningar eller antennmätningar. Vid ombyggnad använder vi om möjligt lokala leverantörer.