Instrument, datalogger & miljöstationer

Instrument, datalogger & miljöstationer med stort urval av givare

ALMEMO®-SYSTEMET

ALMEMO® SYSTEM består av mätinstrument och intelligenta givare för  fysikaliska storheter som t.ex.: temperatur, fuktighet, ström, spänning mm

ALMEMO® instrument levereras i olika utföranden såsom handhållna, eller bordsutförande, i 19” rack eller panelutförande. Så snart givaren är ansluten identifieras den av instrumentet och är klart för inställning och ev. programmering.

ALMEMO®-principen: Ett instrument passar till samtliga givare.

Med ALMEMO® instrument behövs ingen ny givare. Med adapter kan man programmera nya funktioner för givaren.

ALMEMO® instrument är flexibla och mäter: temperatur, fuktighet, flöde, tryck, rotation, frekvens, resistans, ström, spänning, kraft, pH, ledningsförmåga, O2, O3, CO2, CO5 etc. Max-och min värde lagras automatiskt och medelvärdesbildning kan utföras på en serie av individuella mätvärden.

ALMEMO® instrument och givare kan anpassas till individuella tillämpningar.

ALMEMO® instrument svarar mot höga krav med 16-bitars A/D omvandlare, digital linearisering för Pt100 givare enligt den nya ITS90 skalan.

Mätingångar, kraftaggregat och interface är elektriskt isolerade från varandra.

ALMEMO® DATAINSAMLINGSSYSTEM kan anpassas till just Din tillämpning.

Det interna minnet i ALMEMO® Datalogger kan utökas med yttre minnen som kan ställas in som linjärt eller som ringminne. Minnet kan läsas av efter tid eller nummer. Omkopplingen mellan mätpunkterna är isolerade och mätningar av 10 eller 50 punkter/sekund kan utföras. Start och stopp av varje mätpunkt kan väljas efter datum och tid, gränsvärde eller från yttre signal. Samtliga instrument kan styras via interface och kopplas in i ett nätverk.

ALMEMO® instrument kan anslutas till kringutrustning med bibehållen dataöverföring. Analoga eller digitala interface är inte inbyggda i instrumentet utan finns i sensorer eller anslutningskablar. Beroende på mätningarna kan olika adaptrar anslutas t.ex. analoga utgångar, olika interface (RS232, RS422, Fiberoptik, Ethernet och Blåtand). Data kan också överföras via Internet eller det mobila nätet.

ALMEMO® instrument  är anpassade för utvärdering av mätdata med utgång för skrivare eller utvärderingsprogram. Det finns också programvara för grafisk presentation.

ALMEMO® instrument är programmerbara.

Mjukvaruprotokollet och kommando är lika för samtliga instrument. En programvara, ALMEMO® Control levereras utan extra kostnad.

Mer tnformation om ALMEMO®-SYSTEMET finns på http://www.ahlborn.com

Video