Stroboskop

Stroboskop fabrikat BBE

Bamberg & Borman Electronic från Tysland erbjuder en förklassig serie moviestrob såväl tranportabla som för stationärt bruk. Utrustningarna är avsedda för beröringsfria mätningar och studium av snabba rörelseförlopp som mänskliga ögat inte kan uppfatta. Mätningar av varvtal, frekvenssvängningar, snabba periodiska eller operiodiska svängningar kan lätt och enkelt genomföras med dessa ljusbixt-stroboskop. Stroboskopen levereras antingen för nätanslutning eller med batteritillsats.

Serie 300
Serie 400
Serie 600
Serie 1000
Serie 2006
Serie 2100
Serie 3000
Serie 2600 LED
Serie 2700
Serie 2800
Tillbehör