Utförsäljning

Alla objekt säljes i befintligt skick, men om inget annat anges ska de vara fullt funktionsdugliga och uppfylla fabrikens specifikation.

 

KOMMER SNART!