Ferriter

Ferritkomponenter för störundertryckning

En ferrit är ett keramiskt material baserat på pulver av järnoxid med  tillsatser av  metalloxider av mangan, nickel eller zink för att uppnå önskade fysikaliska egenskaper. Ferritkärnor för störundertryckning är enkla att använda i såväl början av en konstruktion som att åtgärda fel när en konstruktion inte klarar de legala kraven. De förekommer i datorer med kringutrustning, “switchade nätaggregat”, tändsystem i fordon för att nämna några.

En produkt som innehåller elektroniska komponenter skall uppfylla de legala kraven för såväl ledningsbundna som luftburna störningar.. Regelverket definierar om en produkt tillhör Klass A eller Klass B och kraven ställs därefter inom frekvensområden och nivåer.

I början av 90-talet när kraven infördes blev det mycket arbete med att åtgärda gamla konstruktioner. Datorernas monitorer hade en ferrit på nätsladden. Den är borta nu och i konstruktionsstadiet har man tagit hänsyn till gällande regler för att undvika förseningar.

CE-BIT ELEKTRONIK AB erbjuder ett omfattande sortiment av ferriter från Fair-Rite Products Corp. Den omfattar ferriter för maskinell montering eller montering på kretskort eller runt kablar. Materialet finns för för olika frekvensområden och benämnes med en 2-siffrig kombination där tredje och fjärde siffran i modellnumret betecknar materialet. Här en översikt. Exempel: modellnummer 2743009112 år en ferrit  i material 43.

Välj ferritmaterial inom önskat frekvensområde och utförande för kablar eller kretskort.

 

MaterialFrekvensområdeMaterialFrekvensområde
311 MHz – 300 MHz61200 MHz – 2000 MHz
4325 MHz – 300 MHz672 MHz – 30 MHz
4425 MHz – 300 MHz73< 50 MHz
4625 MHz – 300 MHz75< 50 MHz
51< 200MHz
52200 MHz – 1000MHz

 

Läs mer: “Specifying a Ferrite for EMI Suppression”

Video: Utprovning av ferritkomponent


Exempel på olika former av ferriter.

 


Provsats av ferriter.

 

NYHETER:

Nytt material, 67/Ni/Zn för “switchade kraftaggregat” optimerat för 5 MHz-25 MHz, användbart till 50 MHz

Nytt material, 75/Mn/Zn för låga frekvenser, 100 kHz-5 MHz (användbart till 30 MHz)

Nu finns ferriter för dämpning inom det låga frekvensområdet. Ferriterna tillverkas som ringar eller i “snepp-on”- utförande i plasthölje. Beställ Din provlåda hos info@cebit.se

 

Erbjudanden:

A.  UTAN KOSTNAD – Vill Du prova om en ferrit hjälper i en konstruktion? Vi sänder ett eller några (max 3) exemplar för utvärdering. – GRATIS!

B.  UTAN KOSTNAD – Provsats med 67-material eller 75-material i utförande som ringar eller “snepp-on”. – GRATIS! (så länge lagret räcker)

C. SIGNAL SOLUTION KIT – Väggtavla med ferriter för olika frekvensområden. Ovärderligt hjälpmedel vid ofta förekommande mätningar där ferriter kan vara lösning på ett underkänt mätresultat. Fråga oss om pris och leveranstid.