Utrustning för immunitetstester

Generatorer
Signalgeneratorer för EMC-tester.
Effektmätare
Effektmäthuvuden 9 kHz-18 GHz.
E-fältgenerator
Kombinerad generator och antenn för immunitetstester.
HF-förstärkare
Effektförstärkare för immunitetstester.
Injektionsprobar
Probar för injektion av störströmmar för immunitetstester.
EM-klamp
För provning av immunitet mot störströmmar i kablage.