EMC-programvara

Automatisera Dina EMC-mätningar

Med RadiMation® kan Dina tidskrävande mätningar helt automatiseras både när det gäller immunitet och emission, ledningsbundet och med antenn.

RadiMation®, utvecklat av Raditeq BV, har drivrutiner för över 3000 på marknaden förekommande instrument och stödjer även äldre versioner (se RadiWiki för detaljer). Programmet supportar såväl militära och civila standarder.

RadiMation® har inbyggd rapportgenerator. Alla mätdata lagras även så att de på ett enkelt sätt kan exporteras till antingen Excel eller Word.

Mer information

Video – Test ledningsbunden emission
Video – Test strålad emission
Video – Test ledningsbunden immunitet
Video – Test strålad immunitet

Flera instruktionsfilmer, se Raditeqs (f.d. DAREs) Youtube-kanal.

RadiWiki med information om vilka instrument som stöds mm.