Köpvillkor

 

Priser och leveransvillkor

Angivna priser på denna webbsida och i våra offerter gäller fritt vårt lager i Täby och är exklusive mervärdesskatt. Vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar förorsakade av förändringar i valutaläget, statliga pålagor i form av importavgifter och dylikt. Priserna är baserade på dagens valutakurs.

Levererade varor förblir CE-BIT Elektroniks egendom till dess full betalning skett. För mjukvaror gäller licensvillkor för respektive produkt.


Garantitid

12 månader efter mottagen leverans eller enligt offert.


Betalningsvillkor

30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta.


Övrigt

I övrigt tillämpas IML 2009. Andra villkor kan förekomma och måste då skriftligen godkännas av båda parter. För privatpersoner gäller Konsumentköplagen (1990:932) med 30 dagars returrätt.