Dörrar för skärmrum

Dörrar från Comtest Engineering finns både från manuella till helt automatiska med öppning från 900x2100mm till 4000x4800mm i standard utförande.

Skärmning upp till 40 GHz.

Dörrarna är konstruerade för att klara hög dämpning och ha lång livslängd bla genom ett fjäderbelastat dubbelgångjärn som ser till  att de sista biten innan stängning går dörrbladet parallellt med karmen vilket innebär minimal materialpåfrestning av koppar-berylliumfingrarna vilket säkerställer skärmningen.

Dörrarnas ram går att anpassa så det passar både skärmoduler av pan- och sandwichtyp.

Ramen går även att svetsa in i befintlig konstruktion.

All elektronik och manöverutrustning sitter på utsidan av dörren utanför skärmningen och nås enkelt via front plåten vilket är till stor fördel om det sitter ferriter och/eller absorbenter på insidan av dörrbladet.

Standard dörrar

Swing door

Sliding Door

Sliding Door Large

900 x  2100

900 x 2100

2400 x 2400

10000 x 2100

1000 x 2100

3000 x 3000

1200 x 2100

1200 x 2100

3000 x 3600

1500 x 2100

1500 x 2100

4000 x 4000

4000 x 4800

 

Mer information

Videopresentation