Modväxlande kammare

Modväxlande kammare är en specialbyggd EMC-testhall där man med mindre matad effekt kan generera mycket höga fältstyrkor. Därmed behövs svagare och då oftast billigare förstärkare jämfört med en normal mäthall.

I en modväxlande kammare används de inre väggarnas reflekterande yta för att alstra elektromagnetiska fält. En eller flera omrörare används för att ändra rummets resonansegenskaper.

Fälten som skapas har en homogenitet inom en stor arbetsvolym.

Statistiska beräkningar och praktiska prov visar att man genom att mäta i en punkt kan beräkna det maximala fältet i andra positioner inom arbetsvolymen.

Vid en korrekt mätuppställning med given mätosäkerhet är fältet lika oavsett mätpunktens position inom mätvolymen. En ändring av mätobjektets läge har ringa på verkan på mätresultaten och jämförande mätningar mellan olika mäthallar ger samma resultat.

Mer information