EMC-hall

Allmänt 

De vanligaste EMC-hallarna är uppbyggda för s.k. ”compliance”-mätningar eller för ”pre-compliance”-mätningar.

En hall för ”compliance”-mätningar är uppbyggd enligt internationella regler och där skall man  kunna ”scanna” antennen vertikalt upp till 4 eller 6 meter.

Det betyder att höjden av hallen är bestämd av ”scan”-höjden och storleken av absorbenter som användes.

För en ”pre-compliance”-hall  gör man avsteg från dessa höjdkrav, men det är ett krav att reproducerbara mätresultat kan åstadkommas.

Längden av en hall bestäms av mätsträckan mellan antenn och mätobjekt och den ”tysta zonen” samt storleken av absorbenterna och mätobjektet.

De vanligast förekommande EMC-hallarna är s.k. 3m-hallar.

 

Konstruktion

En EMC-hall består av en homogen skärm med en dörr som är anpassad till det största mätobjektet.

Detta är nu ett skärmat rum och rummet skall vara jordat i en punkt för bästa funktion.

Dörrbladet har en knivprofil runt om som gör kontakt med CuBe (koppar-beryllium)-lister i dörrkarmen.

För höga krav på dämpningen har man dubbla kniveggar, dubbla lister i dörrkarmen och dessutom RF-packningar mellan skärmmodulerna. Då kan man erhålla en dämpning större än 120 dB.

Skärmen är nu en s.k. ”Faradays bur” som dämpar för utomstående signaler.  En signal som alstras inne i rummet studsar däremot runt på golv, väggar och tak och man har inte möjlighet att mäta den.

Därför klär man väggar och tak med absorbenter eller hybrid-absorbenter.

Man skiljer mellan heldämpade (FAC = Fully Anechoic Chamber) och halvdämpade (SAC = Semi Anechoic Chamber) hallar I den halvdämpade hallen är golvet försett med ett jordplan(galvaniserad stålplåt) och signalen studsar mot jordplanet på sin väg till antennen.

Man mäter den direkta signalen och ”scannar” efter maximum av den studsade signalen för att efterlikna verkligheten.

Absorbenter är ett plastmaterial i pyramidform av urethan eller polystyren som är dopat med kol.

Absorbentens höjd bestämmer dämpningen av den längsta våglängden(lägsta frekvensen).

En absorbent med en höjd av 60 cm fungerar ner till 200 MHz. Under 200 MHz klingar dämpningen av enligt en brant kurva och fungerar dåligt eller inte alls. För frekvenser ovan 200 MHz fungerar den utmärkt och dämpar till över 90 GHz.

Vill man använda konventionella absorbenter ner till 20 MHz måste dessa ha en höjd som är större än 2 m, vilket av utrymmesskäl inte är praktiskt.

Därför använder man s.k. hybridabsorbenter som består av ferritplattor och anpassade absorbenter av plastmaterial.

Man klär väggar och tak med ett underlag bestående av spånskiva och plåt och på detta monteras ferritplattor (100×100 mm). Absorbenterna monteras därefter på ferritplattorna.

Ferritplattorna dämpar från 20 MHz till ca 1000 MHz och ovan 1000 MHz tar absorbenterna över dämpningen.

 

Den tysta zonen

Den tysta zonen definieras som en vertikal cylinder med en viss diameter och bestäms av EMC-hallens volym.

I den ”tysta zonen” ställer man mätobjektet. Det förekommer ibland kompromisser mellan mätobjektets storlek och den tysta zonen vilket man får ta hänsyn till i mätresultatet.

En vanligt förekommande ”tyst zon” har en diameter av 2m.

 

Belysning och el-installation

För belysning användes halogenlampor som placeras i de minst kritiska zonerna, dvs i hörnen.

De minst kritiska zonerna är i hörnen mellan långväggar och kortväggar.

Lågenergilampor eller lysrör kan inte användas då de avger elektromagnetisk strålning som påverkar mätresultaten. Inkommande el måste vara filtrerad och bör förläggas i golv eller i golvnivå.

 

Ventilation

Här användes vågledarfönster (honeycomb) som ser ut som en bikaka och släpper igenom luft, men spärrar för elektromagnetiska signaler .

För hemelektronik utrustning räcker det vanligtvis med 2st vågledarfönster som placeras diagonalt i rummet. Det ena för  luft ”in” och det andra för  luft ”ut”.

 

Genomförningspanel

För att få in de styrsignaler man vill ha i hallen till ex EUT (Equipment Under Test) används en speciell genomförningspanel där monteras kontakter och genomförningar för att få in ex fiber eller likande

 

Dimensioner för EMC-hall

Tyst Zon (diameter Compliance dim Pre-compliance dim
2 Meter 8550x5550x(h)5625mm
1 Meter 7050x3000x(h)2925mm
1,5 Meter 7050x4050x(h)2925mm

Angivna mått är yttermått exklusive ev. bärande balkar.