Filter

Kundanpassade filter som reducerar spikar på ström och jordkabel.

Bara genom att slå av eller på ett verktyg eller en maskin kan man orsaka omfattande högfrekventa spikar på elnätet. Dimmer till belysning, stegmotorer för olika maskiner och termostater till element kan alla vara orsak till stora störningar.

OnFILTER designar filter för att kunna reducera dessa störningar och därmed minska risken för skador på känslig utrustning som exempelvis datorer och servrar.

 

AC-filter CleanSweep®
Störningsfilter för AC-matning.

1-fas 3A Datablad (pdf)
1-fas 10A Datablad (pdf)
1-fas 20A Datablad (pdf)
1-fas 30A Datablad (pdf)

3-fas: Kundanpassas efter behov

Filter för jord
Filter för störningar på jordanslutningar.

30A Datablad (pdf)


Filter för servomotorer
Filter för avstörning av servomotorer, frekvensomriktare och liknande.

Datablad (pdf)


DC-filter
Störningsfilter för DC-matning.

9A Datablad (pdf)


EMI-adapter MSN12
För störningsmätningar på kraftmatning.

Datablad (pdf)