EMF-mätning

EMF= Elektromagnetiska fält

Med EMF-mätaren modell NHT 3D från Microrad erbjuder vi mättjänster av elektromagnetiska fält enligt nedan direktiv. Vi kommer till Er och utför analys och mätningar med protokoll och i förekommande fall ger vi förslag till åtgärder. Skicka e-mail till info@cebit.se och vi kontaktar Er.

DIREKTIV 2013735/EU om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering som har samband med fysikalisk agens (elektromagnetiska fält).


DIREKTIV CEI EN 50500 – Järnvägsanläggningar. Mätningar av elektromagnetiska fält från elektriska och elektroniska apparater med avseende på exponering,


DIREKTIV CEI EN 62233 – Hushållsapparater och liknande föremål- Mätning av elektromagnetiska fält med avseende på exponering för elektromagnetiska fält.

 


DIREKTIV CEI EN 62311 – Bestämning av Elektroniska och elektriska apparaters överenstämmelse med begränsningar avseende exponeringar för elektromagnetiska fält.