Mätning av EMF/ Electromagnetic Fields Safety and Health Effects

 

SM2

 

Modell SMP2 är ett portabelt instrument för EMF mätningar och kan med fördel användas för mätningar så som på mobilmaster, högspänningsledningar och järnvägsnätet både när det gäller E eller H fält

Mätvärdena kan med en enkel knapptryckning presenteras sammanlagt eller var för sig både när det gäller min/max och medelvärdet men även i X,Y eller Z-led

Med sina isotropiskaprobar täcker den området 1 Hz-18GHz                                

EMF mätning enl. Direktiv 2013/35/EU                                                            

Levereras med akrediterad kalibrering enligt ISO17025 pdf

 

Mer infomation gällande de nya reglerna för ELV (exponering av strålnig) som träder i kraft 1 Juli 2016 enligt Direktiv 2013/35/EU finns att läsa på hemsidan för European Agency for Saftey and Health at Work.pdf

 

 SM2funktion

Exempel på anvädningsområden

 

  • Telekommunikation pdf
  • Järnväg och Tunnelbana pdf
  • Högspänningsleding pdf