EMC-programvara

Automatisera Dina EMC-mätningar

Med RadiMation® kan Dina tidskrävande mätningar helt automatiseras både när det gäller immunitet och emission, ledningsbundet och med antenn.

RadiMation®, utvecklat av DARE Instruments, har drivrutiner för över 3000 på marknaden förekommande instrument. Programmet supportar såväl militära och civila standarder.

RadiMation® har inbyggd rapportgenerator. Alla mätdata lagras även så att de på ett enkelt sätt kan exporteras till antingen Excel eller Word.

Mer information

Video

RadiWiki