EM-klamp

EM-klamp modell F-2031-23mm och F-2031-32mm

Elektromagnetisk energi kan påverka funktionen hos elektronisk utrustning genom att generera störströmmar på anslutna kablar.

Effekten av dessa E- och H-fält kan reproduceras genom att generera kontrollerade störströmmar på ansluta kablar till mätobjektet som skall provas för immunitet.

IEC 1000-4-6 beskriver metoden för att prova med ” common mode” strömmar i området 150 kHz – 230 MHz.

Den elektromagnetiska klampen, EM klampen, är ett effektivt och bredbandigt verktyg utvecklat för provning enligt IEC1000-4-6 och användes där kopplingsnätverk för kapacitiv inkoppling ej kan användas.

EM-klampen användes ofta på oskärmade mångledare.

 

• Bredbandig – användbar från 10kHz – 1GHz

• Hög kopplingsfaktor, <3dB från 150kHz – 500MHz

• Erfordrar 10W för 10V i öppen krets

•Erfordrar 36W för 10V när kretsen är belastad med ferriter

•N-kontakt

Läs mer