Vridtransformatorer

Vridtransformatorer Fabrikat Metrel

Avsedda för kontinuerlig reglering av växelspänning och därmed lämpade för varje tillfälle där en variation av växelspänning är önskvärd. Transformatorerna levereras i såväl enfas – som trefasutförande resp. i okapslat och kapslat utförande. Okapslat utförande för inbyggnad och kapslat utförande för fristående användning. Alla transformatorer levereras komplett med ratt och skala. De okapslade levereras med kopplingsplint och montageplatta.

Transformatorerna kan även fås med motordrift

Mer information (pdf)