EMC-hallar

 overview-atr-sm

Allmänt                                                                                                                                                               

De vanligaste emc-hallarna är uppbyggda för s.k. ”compliance”-mätningar eller för ”pre-compliance”-mätningar.                                                                                                                         

En hall för ”compliance”-mätningar är uppbyggd enligt internationella regler och där skall man  kunna ”scanna” antennen vertikalt upp till 4 eller 6m.

Det betyder att höjden av hallen är bestämd av ”scan”-höjden och storleken av absorbenter som användes. 

För en ”pre-compliance”-hall  gör man avsteg från dessa höjdkrav, men det är ett krav att reproducerbara mätresultat kan åstadkommas.

Längden av en hall bestäms av mätsträckan mellan antenn och mätobjekt och den ”tysta zonen” samt storleken av absorbenterna och mätobjektet.

De vanligast förkommande emc-hallarna är s.k. 3m-hallar.

 

Konstruktion  

emchall2

En emc-hall består av en homogen skärm med en dörr som är anpassad till det största mätobjektet.

Detta är nu ett skärmat rum och rummet skall vara jordat i en punkt för bästa funktion.

Dörrbladet har en knivprofil runt om som gör kontakt med CuBe(koppar-beryllium)-lister i dörrkarmen.

För höga krav på dämpningen har man dubbla kniveggar och dubbla lister i dörrkarmen och man kan erhålla en dämpning större än 120dB. 

Skärmen är nu en s.k. ”Faradays bur” som dämpar för utomstående signaler.  En signal som alstras inne i rummet studsar däremot runt på golv, väggar och tak och man har inte möjlighet att mäta den.

Därför klär man väggar och tak med absorbenter eller hybrid-absorbenter. 

Man skiljer mellan heldämpade(FAC) och halvdämpade(SAC) hallar I den halvdämpade hallen är golvet försett med ett jordplan(galvaniserad stålplåt) och signalen studsar mot jordplanet på sin väg till antennen.

Man mäter den direkta signalen och ”scannar” efter maximum av den studsade signalen för att efterlikna verkligheten.

Absorbenter är ett plastmaterial i pyramidform av urethan eller polystyren som är dopat med kol.

Absorbentens höjd bestämmer dämpningen av den längsta våglängden(lägsta frekvensen). 

En absorbent med en höjd av 65cm fungerar ner till 200MHz. Under 200MHz klingar dämpningen av enligt en brant kurva och fungerar dåligt eller inte alls. För frekvenser ovan 200MHz fungerar den utmärkt och dämpar till över 40GHz. 

Vill man använda konventionella absorbenter ner till 30MHz måste dessa ha en höjd som är större än 2m, vilket av utrymmesskäl inte är praktiskt.

Därför använder man s.k. hybridabsorbenter som består av ferritplattor och anpassade absorbenter av plastmaterial.

Man klär väggar och tak med ett underlag bestående av spånskiva och plåt och på detta monteras ferritplattor(100 x 100mm). Absorbenterna monteras därefter på ferritplattorna..

Ferritplattorna dämpar från 20MHz till ca 1000MHz och ovan 1000MHz tar absorbenterna över dämpningen.

 

Den tysta zonen

Den tysta zonen definieras som en vertikal cylinder med en viss diameter.

I den ”tysta zonen” ställer man mätobjektet och därför bestämmer mätobjektets storlek cylinderns diameter.  

En vanligt förekommande ”tyst zon” har en diameter av 2m.

 

Belysning och el-installation

belysningeluttag

För belysning användes halogenlampor som placeras i de minst kritiska zonerna.

De minst kritiska zonerna är i hörnen mellan långväggar och kortväggar.

Lågenergilampor eller lysrör kan inte användas då de avger elektromagnetisk strålning som påverkar mätresultaten. Inkommande el måste vara filtrerad och bör förläggas i golv eller i golvnivå.

 

 Ventilation

  ventilation                                                                                                                                                                                       

Här användes vågledarfönster(honeycomb) som ser ut som en bikaka och släpper igenom luft, men spärrar för elektromagnetiska signaler .

För hemelektronik utrustning räcker det vanligtvis med 2st vågledarfönster som placeras diagonalt i rummet. Det ena för  luft ”in” och det andra för  luft ”ut”.

 

 

Genomförningspanel

genomfrning

 

För att få in de styrsignaler man vill ha i hallen till ex EUT används en speciell genomförningspanel där monteras kontakter och genomförningar för att få in ex fiber eller likande

 

Dimensioner för EMC-hall

 Antenn kammare red

 

Tyst Zon (diameter

Compliance dim

Pre-compliance dim

2 Meter

8550x5550x(h)5625mm

 

1 Meter

 

7050x3000x(h)2925mm

1,5 Meter

 

7050x4050x(h)2925mm

 

Angivna mått är yttermått exklusive ev. bärande balkar.