RadiField  Triple A     

 

RadiField E-fältgenerator

 

RadiField utvecklat av DARE Instruments är ett helt nytt och kostnads effektivt koncept att gällande att skapa homogent fält vid immunitetsmätningar.

Genom att bygga in allt i samma skal så slipper man onödig utrustning vid mätplatsen som kan orsaka störningar  och framför allt så slipper man förluster i långa kablar och kontakter etc

RadiField klarar fält fullt enligt IEC61000-4-3 vid 3-meter mätsträcka.

RadiField har frekvensområde från 80Mhz – 6GHz och alstrar ett homogent fält 10V/m  eller  upp till 600V/m pulsad vid 3 meters mätsträcka ( 80% AM).pdf

Radifield1